Page 1 of 1

Filosofie (Hier vind je alles over de lessen filosfie)

PostPosted: Mon Oct 16, 2006 10:21 am
by admin
Hieronder de link naar de cursus filosofie

http://www.avforum.be/lessen/filosofie/FILOS-2006-7.doc

Examen vragen 2006-2007

PostPosted: Mon Jan 15, 2007 9:30 pm
by admin
Hieronder de examen vragen van het ex. Filosofie 2006-2007. Eén van de twee kiezen.

1. Vergelijk de ideeënleer van Plato met de abstractieleer van Aristoteles
2. Bespreek de drie grondelementen van het denken volgens Aristoteles. Wat is dan wetenschappelijk denken volgens A.?

3. Hoe is wetenschap mogelijk voor Kant? Vervolgens de status van metafysica als wetenschap.
4. Bespreek grondig het onderscheid tussen de eerste taaltheorie van Wittgenstein omtrend zinvol/zinloos/onzinnig. (met vb.) Vergelijk deze met wittgenstein 2.

5. Bespreek uitvoerig de theorie van Marx over de geschiedenis (hystorisch materialisme).
6.Bespreek uitvoerig de opvatting van Adorno over de dubbele status van de kunst. Hoe denkt hij de verhouding tussen kunst en de zgn. cultuurindustrie?

7.Wat bedoelt Nietzsche met de uitspraak "God is dood". Bespreek uitvoerig.
8.Wat bedoelt Lacan met het onderscheid tussen het imaginaire en het symbolische.

Te verklaren (5 woorden):

Mythe
Hedonisme
Apatheia
Mechanisering van het wereldbeeld
Hypothetisch vs. categorisch imperatief
Positivisme
Ideologie
Falsificatie
Drift
Repressieve tolerantie